Tankar om ledarskap och relationen hund-människa

 

 

Dominans är inte samma sak som aggressivitet. Det blir lätt en begreppsförvirring kring detta. Om någon pratar om att vara en dominant ledare är det lätt att tänka auktoritär och aggressiv. Så det man först behöver göra är att klargöra vad man menar med dominans. Inom etologin pratar man numera om dominans som ”företräde i situationer av begränsade resurser”. Man ser det som ett av många dynamiska system inom flocken, och någonting som verkar ha mycket begränsad betydelse i det vardagliga flocklivet. Kanske är det dags att byta ord? Eftersom det också skapar så mycket förvirring kanske vi bara ska sluta använda ordet dominans när man pratar om förhållandet hund och människa.

Aggressivitet föder aggressivitet. Man har inom forskningen kunnat se att det inte är individer som är offer för passiva ledare, eller ledare som är ”för snälla” som blir aggressiva, utan det är de som är offer för auktoritära och aggressiva ledare. Detta gäller både djur och människor. Hundar som har ”för snälla” ledare blir kanske förvisso ”ouppfostrade”, men de blir inte aggressiva, samma med barn och föräldrar. Att bli utsatt för aggressivitet och fysisk bestraffning (oavsett om det handlar om nyp i öronen eller slag) skapar en inre stress och kan leda till ett aggressivt beteende. Detta är belagt inom forskning. Så det förvånar mig egentligen inte att folk som förespråkar en dominant aggressiv ledarstil också upplever att det behövs.

Att hunden morrar ska inte bestraffas. När hunden morrar vill den berätta någonting för dig. Att den inte litar på dig, inte känner sig trygg och att den vill ha utrymme. En morrning har väldigt sällan att göra med aggressivitet. Ofta handlar det om att hunden känner sig rädd eller otrygg i en situation. Att straffa en morrande hund förstör hundens tillit till dig, samt att det kan få som följd att hunden känner att den måste ta till andra medel, till exempel bett. En hund som morrar är tydlig med vad den vill och respekteras detta är risken att den ska bita väldigt liten.

Hundar och människor är två olika arter. Hundar är mycket väl medvetna om att vi människor inte är hundar, och de är dessutom framavlade under tusentals år för att förstå oss, att kunna läsa av oss och att samarbeta med oss. Därför tycker jag inte att man ska tänka i termer av att vi måste ”tala hundarnas språk”. Det som är betydligt viktigare är att vi människor lär oss att förstå hundarnas språk, för vi är sämre på att förstå dem än tvärtom.

Fysisk bestraffning skapar stress och beteendeproblem. Oavsett vad man har för åsikter om hur hundar ska korrigeras, så är det väldokumenterat att fysisk bestraffning skapar stress både hos djur och människor. Att ta tag i nackskinnet, nypa i örat, rycka i kopplet och slå och trycka ner, allting är fysisk bestraffning fast i olika grader. Förut var det självklart att man fick slå sina barn när de inte lydde. Att man kunde sparka och slå hunden var ännu mer accepterat. Genom forskning har man förstått att sådan behandling skapar psykisk ohälsa och beteendeproblem, både hos djur och människor.

Det finns forskning. Diskussioner om ledarskap hamnar ofta på en nivå där en massa ”tyckanden” styr. Självklart har alla rätt till sin åsikt, men jag ser helst att den är bättre grundad än att man ”har haft hund i 20 år”, eller att man hämtar sin kunskap från en enda källa och sedan inte intresserar sig för annat kunskap som finns inom området. Det finns en hel del intressant forskning inom hund och inom inlärningspsykologi, och det forskas hela tiden. Läs om det. Ta del av olika källor och granska dem kritiskt. Läs på om det som står som motsats till din egen uppfattning. Skaffa dig en bred bild av läget. Självklart är erfarenhet viktig, men det finns många som fastnar i tankar som ”så här har man alltid gjort” och då blir det farligt. Synen på hund och hundträning har förändrats mycket de senaste årtiondena, varför det resonemanget inte håller.

© 2023 by EK. Proudly created with Wix.com

  • Vit YouTube Ikon
  • Vit Pinterest Ikon
  • Vit Instagram Ikon
  • Facebook