Villkor

 

Kunden ansvarar för att:

 

 • hunden är rastad på morgonen

 • hunden är fullt frisk och fri från ohyra, skabb och liknande

 • meddela om eventuell sjukdom hos hunden

 • hunden är vaccinerad och försäkrad

 

Observera att hundägaren kan bli ersättningsskyldig för inkomstbortfall och andra kostnader i samband med sanering av hunddagiset, om det kan påvisas att hunden varit sjuk vid lämning och hundägaren inte har informerat om potentiellt smittsamma sjukdomar eller ohyra. Hunddagiset blir inte ersättningsskyldig om din hund drabbas av kennelhosta, skabb, noskvalster, mask, loppor eller löss.

 

Krav på hunden

 

Hunden ska:

 

 • kunna sitta i en box utan att vara stressad

 • vara minst 12 månader gammal

 • ej vara aggressiv mot andra hundar eller människor

 

 

Wild Things hunddagis ansvarar för att:

 

 • ta hand om hunden på ett ansvarsfullt sätt

 • boxar och andra utrymmen där hundarna vistas i följer jordbruksverkets regler

 • hunden får minst två promenader/utomhusvistelser per dag, minst en gång på förmiddagen och en gång på eftermiddag

 

 

Sjukdom och skador:

 

Hunddagiset är enbart ersättningsskyldig vid skada/dödsfall om skadan/dödsfallet har orsakats av bristande tillsyn eller annan vårdslöshet från hunddagisets sida. Ersättning utgår då i så fall endast med belopp som inte täcks av hundens försäkring.

 

Vid skada eller sjukdom som upptäcks under dagistiden kontaktas hundägaren som beslutar åtgärd. Vid akut sjukdom eller skada där hundägaren inte går att nå förbehåller vi oss rätten att ta hunden till veterinär på hundägarens bekostnad.

 

Hantering:

 

Hunddagiset ser till att

 • hunden inte får hälsa på okända hundar eller människor, detta för att minimera risken för skada eller sjukdom

 • hundens box är väl anpassad för hunden, storleksmässigt och även avskilt om så behövs, samt utrustad med en dyna (eller egen filt, pläd, dyna eller liknande om så önskas (hunddagiset ansvarar inte för skada på dessa))

 

Stängt

 

Hunddagiset har stängt alla röda dagar, alla aftnar samt klämdagar.

 

Hunddagiset kommer att ha stängt 22 arbetsdagar under ett år för ledighet och utbildning. Kunden debiteras ej för dessa dagar. Ledighet kommer att meddelas minst en månad i förväg.

 

Om dagiset måste stänga för sanering på grund av smittorisk i hundgruppen, eller på grund av sjukdom hos personalen, debiteras inte kunden för de dagar som dagiset är stängt. Hunddagiset ansvarar för att öppna så snart som möjligt.

Semester

 

Kunden betalar för en plats på dagiset, och betalar således full dagisavgift även om hunden av någon anledning är hemma. Däremot betalar inte kunden för dagar som dagiset håller stängt utöver röda dagar, aftnar och klämdagar. 

Betalning

 

Betalning sker månadsvis via faktura en månad i förväg. Om betalning inte erläggs i tid skickas en påminnelse ut. Om betalning uteblir trots påminnelse har hunddagiset rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan utan föregående uppsägningstid.

 

Påminnelseavgift tillkommer med 50 kr på nästa faktura.

 

Inskolning:

 

Hos oss får din hund en prova-på-månad för att hunden, ägaren samt hunddagiset ska ha chansen att se hur allting fungerar. Under den månaden gäller ingen uppsägningstid, varken för hundägaren eller för hunddagiset. Hur inskolningen går till kan vara individuellt med hänsyn till hundens och kundens behov.

 

 

Uppsägning:

 

Under första månaden har båda parter rätt att säga upp platsen med omedelbar verkan. Därefter är det två månaders uppsägningstid från det att en skriftlig uppsägning meddelats.

 

Om hunddagiset upplever att hunden inte mår bra på dagiset eller senare uppvisar ett aggressivt beteende har hunddagiset rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan. Resterande dagar återbetalas.

Outnyttjad plats

Om kunden inte utnyttjar sin plats på grund av semester, sjukdom eller liknande återbetalas ej någon avgift för den tiden.

Löptikar

Vi tar ej emot löptikar då det riskerar att bli för stökigt i hundgrupperna.

Foder

I baspaketet ingår ingen utfodring. Möjlighet att ge hunden mat vid avlämning finns, förutsatt att mat tas med till dagiset.

© 2023 by EK. Proudly created with Wix.com

 • Vit YouTube Ikon
 • Vit Pinterest Ikon
 • Vit Instagram Ikon
 • Facebook